Dotekové modelky a modely

Intranet


V Praze se konala na jaře roku 2019 výstava nahých lidí Voayer, která umožňovala u některých modelek a modelů dotýkat se jich.
Ačkoli byla zamýšlena jako trvalá, skončila. Co je ale důležité: neskončila kvůli nějakému zásahu státní správy, ale kvůli nevyváženému rozpočtu.

Schopnost – možná talent či sexuální orientace – některých lidí nechat se nazí dotýkat se ukázala jako svého druhu „marketovatelný produkt“, který se navíc „vejde do zákonů“.
Dosáhnout vyváženého rozpočtu lze změnou akcentů v designu produktu.
Zároveň můžeme uvažovat i o jiných formátech nasazení dotýkané nahoty, než jen výstava. Příkladem může být závěrečná fáze Voayera, kdy už šlo spíš o klub, a možná o živou seznamku. Další šanci má dotýkaná nahota v oblasti zasvěcování a terapie.

Zrodila se i tradice Festivalu nahých forem, do něhož postupně - od původně vizuální charakteristiky - vrostla i slast a bolest. Výstavu na Václavském náměstí ve svých debatách reflektovala také nudistická scéna. Ta se může stát zdrojem dotekových modelů stejně, jako je tomu tradičně u výtvarných modelů k aktům.

K tomu všemu je potřeba různých specializací: ekonomie a personalistiky, práva, zdravotnictví a hygienické služby, pedagogiky, estetiky, atd.
Rozhodně to tedy není nějaká „one man show“, ale naopak týmová práce.
Jako u každého managementového projektu je potřeba ustavit představenstvo, které bude rozhodovat o strategii a vyhodnocovat výsledky.
Všechny tyto nástroje jsou ověřeny v managementu, figurují v učebnicích a kdyby se úspěšné podnikání obešlo bez nich, lidé by do nich neinvestovali čas a peníze. Existuje např. záznam v rámci filmu o Kink.com, kde i hvězdy porno-průmyslu sedí při poradě nad ekonomickými výsledky. [1, 2, 3]

Stejně tak je u modelů třeba zařídit nejen agentáž, ale také myslet na jejich odborný růst, právní ochranu a odborové sdružování. Případný aktivní vstup do legislativy by vyžadoval ještě specializovanější tým. Spolupráce s právníky a mediátory, a také dobrá komunikace s policií, budou jistě zapotřebí k vykázání všelijakých paparazzi a stalkerů do patřičných míst.

Pokud jde o lékaře, je třeba sledovat, zda ve skutečnosti nevystupují v roli cenzorů, inkvizitorů nebo prokurátorů.

Neméně je potřeba počítat s tím, že university rezignovaly na encyklopedičnost vinou tzv. "epistemického filtru". Tím se staly nespolehlivými. To platí mj. i pro naše téma. Přes nekompletní vědu se soudy odvažují vyhlašovat rozsudky na základě soudně znaleckých posudků.

Kdyby byl vztah civilizace k sexualitě srovnatelný s jinými oblastmi života, postoje k ní by se promítly do programů politických stran. V současnosti ani křesťanští aktivisté vystupující v médiích nemají oporu v politickém programu své strany, potažmo v podpoře arcibuskupství.

Této podstatné "vady na kráse" demokracie je třeba si být vědomi a sdružovat lidi, kteří sdílejí podobný světonázor. Jde tedy o to, aby na podlomenou funkčnost podniku nebylo zaděláno už tím, že by byly neustálé vnitřní spory o hodnotových preferencích, a tím i ohledně alokace zdrojů.

Tím je také řečeno, že i u dotýkané nahoty jsou možné nejen různé formáty, ale také různé základní perspektivy, z nichž vyplynou alternativní projekty tohoto „průmyslu“. V souladu s nimi pak zřejmě vzniknou i další - vzájemně si konkurující - diskusní skupiny a intranety s rozdílnými know-how a UFOC pro frenčízu.


Ozvěte se tedy, prosím, cítíte-li se osloveni a disponováni, na Skype „sexuarium“ nebo na níže uvedený stejnojmenný mail u českého seznamu, a to podle zmíněných profesí. Ne každý a každá je modelem či modelkou - jakkoli o ně tu jde především.

sexuarium [at] seznam [dot] cz