Sexuarium.eu


Korespondence se státní správou a církvemiArcibiskupské 'vnímání sexuality' a důsledky pro zdravotní pojištění


Korespondence s Vládou ČR o mezioborovém týmu odborníků z oborů,
které mají něco společného se sexualitou.

Tomu týmu pracovně říkám

Ministerstvo sexu ČR

Dopis vládě ČR
„Co v ČR funguje místo Ministerstva sexu?“

Odpověď pana Mgr. M. Macháně z 15.12.2016

Moje odezva na jeho dopis,
která připomíná, že jsem chtěl po ministrech Ano/Ne-rozhodnutí
o zřízení takového týmu,
a také se - v adventním čase - zamýšlím,
komu všemu vděčím.

Druhý dopis pana Mgr. M. Macháně z 23.12.2016

Pavel Kozák panu Mgr. M. Macháňovi, 2.1.2017
Je sexualita standardní nebo nestandardní obor?


Korespondence s paní Dr Bělou Hejnou,
náměstkyní pro řízení
Sekce kabinetu předsedy vlády

3.4.2017 „Rozhodnutí o zřízení Mezioborové poradní komise vlády pro otázky sexuality”

12.4.2017 odpověď paní doktorky Hejné

13.4.2017 Kozákovo poděkování a vyjádření

Stanovisko Pražského arcibiskupství


contact:

Skype "sexuarium"

sexuarium [at] yahoo [dot] com